بازارچه سنتی


بازارچه سنتی

بازارچه سنتی شامل نان داغ کباب داغ، بال کبابی، آش رشته، دل و جگر، لبو، باقالی و ... می شود که در تشریفات مجالس ستاره طلایی ماندگار از کیفیت بسیار بالایی برخوردار است. تشریفات مجالس ستاره طلایی ماندگار این آیتم را در قهوه خانه سنتی یا فضای باز اجرا می کند.اجرای آیتم بازارچه سنتی در فضای باز مستلزم دکور ویژه بازارچه می باشد که در طول مراسم شما یعنی از ابتدا تا انتها می تواند بسیار جالب وسرگرم کننده وآماده پذیرایی از مهمانان شما می باشد.