بار،سالاد و اردو


بار سالاد و اردو

گروه کترینگ تشریفات مجالس ستاره طلایی ماندگار با تهیه انواع مختلف سالاد و اردو، دیزاین و جلوه ای خاص را به میز شام شما می بخشد. سالادهايی ازقبيل : سالاد کاهو، سالاد فصل، سالاد ماکارونی، سالاد قفقازی ، سالاد شیرازی، سالاد فرانسوی، سالاد سزار، سالاد اندونزی، سالاد کاردينال، سالاد لبنانی، سالاد آنديف، سالاد چيکن ذرت و سالاد اسفناج ، بخشی از سالادهای خوش طعم و خوشمزه تشریفات مجالس ستاره طلایی ماندگار است. اردو ها شامل : ماست و خیار ، زیتون ساده ، زیتون پرورده ، خیار شور ، انواع ترشیجات وغیره