سالگرد ازدواج

سالگرد ازدواج


سالگرد ازدواج گرامیداشت یکسال عشق، اعتماد ، مشارکت، تحمل و پشتکار است و البته تمدید آنها برای یکسال دیگر، خدمات مجالس و تشريفات ستاره طلایی ماندگار برای مشتريان محترم خود و همچنين ساير زوجها تسهيلات ويژه ای را برای برگزاری مراسم سالگرد ازدواج تدارک ديده است تا خاطرات خوب و به ياد ماندنی مراسم عروسی خود را دوباره زنده نمايند.